معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي

نام و نام خانوادگي : محمدرضا ملك
عنوان سازماني : معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده   
ميزان تحصيلات: دكتري
 تلفن تماس:88786212
 آدرس نامه الكترونيكي: mrmalek@kntu.ac.ir
محل كار: طبقه چهارم ضلع غربي
 
شرح وظايف

- پي­گيري اجراي آئين­نامه ها و مقررات آموزشي توسط مسئولين گروههاي آموزشي دانشكده .

- تدوين مقررات مربوط به خدمات آموزش تكميلي و كارشناس با همكاري معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي و ساير دانشكده ­ها .

- طرح مسائل و مشكلات اجرائي و ارائه پيشنهادات لازم به معاونت آموزشي دانشگاه .

-نظارت بر تنظيم و نگهداري پرونده تحصيلي براي دانشجويان دانشكده متبوع .

- نظارت بر انجام امور مربوط به نامنويسي هر نيمسال تحصيلي، انتخاب، حذف و اضافه كردن دروس توسط دانشجويان براساس ضوابط تعيين شده .

- نظارت بر برنامه امتحانات دانشكده .

- همكاريهاي لازم در تهيه و تنظيم راهنماي آموزشي دانشكده با واحدهاي تابعه حوزه معاونت آموزشي.

-نظارت بر كليه امور جاري در زير مجموعه معاونت آموزشي .

- شركت در شوراي آموزشي دانشگاه و ارائه پيشنهادات، راهكارهاي آمو.زشي و مشكلات آموزشي دانشكده و ابلاغ تصميمات آموزشي به اساتيد دانشكده .

-شركت در شوراي دانشكده جهت اخذ تصميمات مقتضي در مورد مسائل و مشكلات آموزشي دانشجويان.

- تهيه و ارائه گزارشهاي لازم به مقام مافوق .
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/23
تعداد بازدید:
12956
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.