فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 16 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
azadegan.jpg نام : علي
نام خانوادگی: آزادگان
مرتبه علمی :
گروه آموزشی:
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
eshraghi.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: اشراقي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی:
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
prf.jpg نام : جعفر
نام خانوادگی: برادران كيال
مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: ژئودزي
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
saebi.jpg نام : علي اكبر
نام خانوادگی: صائبي
مرتبه علمی :
گروه آموزشی:
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
asgarian.jpg نام : علي اكبر
نام خانوادگی: عسگريان
مرتبه علمی :
گروه آموزشی:
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
prf.jpg نام : علي اكبر
نام خانوادگی: عسگريان
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی:
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
نام : علي اصغر
نام خانوادگی: عظيم زاده
مرتبه علمی :
گروه آموزشی:
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
DrAlimohamadi.JPG نام : عباس
نام خانوادگی: عليمحمدي
مرتبه علمی :
گروه آموزشی:
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
نام : اسكندر
نام خانوادگی: فرحناك
مرتبه علمی :
گروه آموزشی:
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
نام : زين العابدين
نام خانوادگی: كاتبي
مرتبه علمی :
گروه آموزشی:
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
<<   <  1 2  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.