از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 6    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
Dralizade.jpg نام : محمد مهدي
نام خانوادگی: عليزاده اليزه اي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: ژئودزي
پست الکترونیک : alizadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/alizadeh
1394/09/28
Raoofian.jpg نام : مهدي
نام خانوادگی: رؤفيان نائيني

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: ژئودزي
پست الکترونیک : mraoofian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mraoofian
1392/12/13
Amerian.jpg نام : يزدان
نام خانوادگی: عامريان

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: ژئودزي
پست الکترونیک : amerian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/amerian
1392/07/28
MASSHADI.JPG نام : مسعود
نام خانوادگی: مشهدي حسينعلي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: ژئودزي
پست الکترونیک : hossainali(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hossainali
1391/02/31
photo[1].jpg نام : ايرج
نام خانوادگی: جزيرييان

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: ژئودزي
پست الکترونیک : jazirian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/jazirian
1391/02/31
vosoghi1.jpg نام : بهزاد
نام خانوادگی: وثوقي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: ژئودزي
پست الکترونیک : vosoghi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/vosoghi
1391/02/30
<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.