هیئت مدیره دانش آموختگان دانشکده
گزارش جلسه مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان رشته مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی:
جلسه مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان شاخه مهندسی نقشه برداری در تاریخ 6 شهریور 1400 در ساعت 20 برگزار و پس از بررسی موارد آئین نامه، آئین نامه به تصویب رسید. سپس انتخابات هیئت رئیسه و بازرسین برگزار و اعضا به شرح زیر انتخاب گردیدند:
-اعضا هیئت رئیسه:
سیده یگانه موسوی
ابوالفضل احمدیان
سیدعلی احمدی
مهدی برومند
سمیه طحان پور
متین فروتن
سیداحسان صدوقی
حسن تسلیمی (عضو علی البدل)
مسعود شیرازیان (عضو علی البدل)
-بازرسین:
میررضا غفاری (بازرس اصلی)
علی مهدی نژاد (بازرس علی البدل)
هیئت موسس شاخه مهندسی نقشه برداری
تاریخ به روز رسانی:
1401/06/22
تعداد بازدید:
4710