پذیرش نخبه وظیفه

پذیرش نخبه وظیفه

جهت استفاده از دانش و تجارب دانش‌آموختگان و پیرو تفاهم‌نامه منعقد شده با مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح، مطابق با آیین نامه از نخبه های وظیفه دانشگاه پذیرش می شود.

1. دانشجو درخواست خود را با استاد راهنما مطرح می‌کند.

2. در صورت موافقت، دانشجو فرم مربوطه را تکمیل و به همراه معرفی‌نامه مرکز نخبگان نیروهای مسلح به استاد راهنما تحویل می‌دهد.

3. استاد راهنما درخواست خود مبنی‌بر پذیرش نخبه وظیفه، عنوان پروژه پیشنهادی مطابق با نیازهای پژوهشی دانشگاه، فرم و معرفی‌نامه دانشجو را به معاونت پژوهشی دانشکده ایمیل می‌کند.

4. معاونت پژوهشی دانشکده مدارک را به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت طرح در شورای پژوهشی تحویل می‌دهد.

5. در صورت موافقت درخواست در شورای پژوهشی، از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه، نامه اعلام نیاز به مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح ارسال می‌شود.

شرایط پذیرش:

· دارابودن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا مرتبط با زمینه‌های علمی دانشگاه

· اعلام آمادگی یک عضو هیئت‌علمی به‌عنوان استاد راهنما پروژه

· دارابودن معرفی‌نامه از مرکز نخبگان نیروهای مسلح جهت جذب نخبه وظیفه

· دارابودن تجربه کافی در زمینه پروژه تعریف شده

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/27
تعداد بازدید:
607
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.