مأموریت پژوهشی داخل کشور اعضا هیات‌علمی پیمانی

مأموریت پژوهشی داخل کشور اعضا هیات‌علمی پیمانی

مطابق با آیین نامه استفاده از ماموریت پژوهشی اعضا هیات علمی پیمانی دانشگاه، عضو هیات علمی برای تحقیق و مطالعه در یک موضوع خاص به موسسات صنعتی و مراکز تحقیقاتی معتبر با تشخیص و تایید دانشگاه و موافق موسسه یا مرکز میزبان اعزام می­شود.

1. عضو هیات‌علمی می­تواند با ارائه یک برنامه مطالعاتی و یا طرح تحقیقاتی مشخص و مرتبط با اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه می ­توانند درخواست خود را به گروه آموزشی ارائه کند.

2. بعد از تأیید درخواست هیات‌علمی در گروه آموزشی، این درخواست توسط مدیرگروه برای معاونت پژوهشی دانشکده ایمیل می­ شود. 

3. معاونت پژوهشی دانشکده موضوع را در اولین جلسه شورای دانشکده مطرح و بعد از تأیید برای معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می­کند و بعد از بررسی و تأیید در شورای پژوهشی دانشگاه در جلسه هیات‌رئیسه مطرح می­ گردد.

4. در صورت تأیید در جلسه هیات‌رئیسه دانشگاه، حکم مأموریت ایشان صادر می­ گردد.

نکات مهم:

· خواهشمند است آیین­ نامه را مطالعه نمایید.

· هیات‌علمی باید دارای حداقل مرتبه علمی استادیاری باشد.

· هیات‌علمی باید دارای وضعیت استخدامی پیمانی غیرمشروط و قرارداد با اعتبار حداقل 6 ماه باشد.

· حداقل دو نیمسال تحصیلی و حداکثر 4 سال سابقه خدمت در دانشگاه را داشته باشد.

· هیات‌علمی باید یک نفر را به‌عنوان جایگزین جهت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی خود معرفی نماید.

· جهت استفاده از مأموریت پژوهشی عضو هیئت‌علمی می­بایست درخواست خود را حداکثر سه ماه قبل از شروع نیم‌سال تحصیلی برای معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال کند.

· هیات‌علمی در طول دوره مأموریت پژوهشی مجاز به ثبت‌نام و ادامه تحصیل در دوره ­های تحصیلی جهت اخذ مدرک تحصیلی نمی­ باشد.

· هیات‌علمی می­بایست بعد از اتمام دوره، گزارشی از مأموریت و دستاوردهای خود به گروه آموزشی مربوطه ارائه کند. همچنین باید یک سمینار در گروه آموزشی برگزار کند.

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/25
تعداد بازدید:
445
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.