مسئول دفتر
نام و نام خانوادگي: عطيه سادات حسيني پور
عنوان سازماني: مسئول دفتر
ميزان تحصيلات: كارشناسي
تلفن تماس: 88786212 و داخلي 2221 و 300
محل كار: طبقه چهارم ضلع غربي

شرح وظايف

دريافت نامه ها، اوراق، پرونده ها و ساير مكاتبات رسيده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جريان آن ها در دفاتر انديكاتور و انديكس.

تفكيك و توزيع نامه ها و گزارشات و ساير مكاتبات بين افراد واحد مربوطه و پيگيري آن ها.

انجام اقدامات لازم در زمينه نگهداري و بايگاني كردن پرونده ها، اوراق، نامه ها و گزارشات و ساير اسناد و مدارك واحد مربوط در محل هاي مخصوص.

تنظيم ليست متقاضيان ملاقات با سرپرست مربوطه و تعيين ساعات ملاقات براي آن ها.

تهيه و تنظيم گزارشات لازم پيرامون مطالب و وقايع مهم روزانه جهت ارائه به سرپرست مربوط.

ماشين كردن نامه هاي دفتر از روي پيش نويس.

ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوط به اشخاص و موسسات ذيربط و واحدهاي تابعه بر حسب خط مشي تعيين شده و در صورت لزوم پيگيري آن ها.

آماده نمودن سوابق و پرونده هاي مربوط به كميسيون ها و جلسات و سمينار ها براي اطلاع و مطالعه قبلي سرپرست.

تنظيم اوقات جلسات و كميسيون هايي كه در دفتر سرپرست مربوطه تشكيل مي شود و مطلع ساختن مقامات يا افراد شركت كننده در جلسه.

پاسخگويي به مراجعين و راهنمايي آن ها و در صورت لزوم فراهم نمودن امكانات انجام درخواست هاي متقاضيان و مراجعه كنندگان كه تقاضاي آن بدون ملاقات با مقام ذيربط مكان پذير است.

تهيه پيش نويس برخي از نامه ها و گزارشات و جدول هاي مختلف به زبان فارسي و حتمالا خارجي.

استفاده ازنرم افزارهي پردازش متن، دريافت و ارسال نامه هاي الكترونيكي و دورنگار.

انجام ساير امور ارجاعي مربوط به شغل.
تاریخ به روز رسانی:
1396/02/06
تعداد بازدید:
7652
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.