دانشجويان دكتري

عكس

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

سال ورود

موضوع مصوب پايان نامه

استاد راهنما

مهرنوش امتي
سنجش از دور
1395 مرحله آموزشي
مريم تيموري
سنجش از دور
1395 مرحله آموزشي
دكتر مختارزاده
اكبر جعفري
فتوگرامتري
1395 مرحله آموزشي
دكتر حسيني نوه احمد آبادياديان
 
 
امير آقابالائي
فتوگرامتري
1395 مرحله آموزشي
وحيد موسوي
فتوگرامتري
1395 مرحله آموزشي
سيد عباس حجازي اطاقسر
سنجش از دور
1394 مرحله آموزشي
سميرا بدرلو
فتوگرامتري
1394 مرحله آموزشي
سحر دهنوي
سنجش از دور
1393
مرحله آموزشي
دكتر مقصودي
الهه خصالي
سنجش از دور
1393
مرحله آموزشي
دكتر مباشري
عباس كياني
فتوگرامتري 1393
مرحله آموزشي
دكتر عبادي
فريد اسماعيلي فتوگرامتري 1392 مرحله آموزشي

سيده سميرا حسيني فتوگرامتري 1392 مرحله آموزشي
مهسا معدلت سنجش از دور 1392 مرحله آموزشي

مهدي بهرامي

سنجش از دور

1391

مرحله آموزشي


بهرام صفايي كوزه كنان

سنجش از دور

1391

مرحله آموزشي


نفيسه كاخاني

سنجش از دور

1391

مرحله آموزشي


امير معيني راد

سنجش از دور

1391

مرحله آموزشي


شيرين مليحي

فتوگرامتري

1391

مرحله آموزشي


نبي اله غلامي بيدخاني

سنجش از دور

1391

مرحله آموزشي


عليرضا آفري فتوگرامتري 1390
توسعه يك سامانه تصويرمبنا جهت اعتبارسنجي تعيين موقعيت مطلق UAV
دكترمسعود ورشوساز

سيدعبداله كيانژاد تجنكي

فتوگرامتري

1391

مرحله آموزشي 

تاریخ به روز رسانی:
1397/07/18
تعداد بازدید:
9218
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.