دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
|
۹۵/۱۲/۵
English
 

دروس ارائه شده در نيمسال اول سال تحصيلي 96-95 مقطع تحصيلات تكميلي گرايش سنجش از دور


نام درس

كل

ع

نام استاد

زمان و مكان ارائه/ امتحان

فيزيك سنجش از دور

3

0

مباشري محمدرضا

درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00

درس(ت): چهار شنبه 09:00-10:30

امتحان(1395.10.19) ساعت : 08:00-10:30

مديريت داده هاي سنجش از دور

3

0

مختارزاده مهدي

درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30

محمدزاده علي

درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00


امتحان(1395.10.11) ساعت : 13:30-16:30

فتوگرامتري فضايي

3

0

ولدان زوج محمدجواد

درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30

مختارزاده مهدي

درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30


امتحان(1395.10.12) ساعت : 08:00-10:30

پردازش رقومي تصاوير سنجش از دور

3

0

صاحبي محمودرضا

درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30

مقصودي مهراني ياسر

درس(ت): چهار شنبه 10:30-12:00


امتحان(1395.10.14) ساعت : 08:00-10:30

فيزيك سنجش از دور

3

0

مباشري محمدرضا

درس(ت): شنبه 17:00-18:30

درس(ت): يك شنبه 17:00-18:30

امتحان(1395.10.19) ساعت : 08:00-10:30

مديريت داده هاي سنجش از دور

3

0

محمدزاده علي

درس(ت): شنبه 15:00-16:30

مختارزاده مهدي

درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30


امتحان(1395.10.11) ساعت : 13:30-16:30

پردازش رقومي تصاوير سنجش از دور

3

0

مقصودي مهراني ياسر

درس(ت): سه شنبه 15:00-16:30

صاحبي محمودرضا

درس(ت): سه شنبه 17:00-18:30


امتحان(1395.10.14) ساعت : 08:00-10:30

1395/07/07 تاریخ بروز رسانی
آدرس: تهران - خيابان وليعصر - تقاطع ميرداماد - روبروي ساختمان اسكان
تلفن : ۴-۸۸۷۷۹۴۷۳
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد