دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
|
۹۵/۱۲/۵
English
 

دروس ارائه شده در نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95 مقطع تحصيلات تكميلي گرايش ژئودزينام درس

كل

ع

ظر فيت

نام استاد

زمان و مكان ارائه/ امتحان

ژئودزي جاذبي ماهواره اي

3

0

30

علي زاده اليزئي محمد مهدي

درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30

 

 

 

 

 

درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30

 

 

 

 

 

امتحان(1396.03.30) ساعت : 08:00-10:30

تئوري تقريب وسري هاي زماني

3

0

30

عامريان يزدان

درس(ت): يك شنبه 10:30-12:00

 

 

 

 

 

درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00

 

 

 

 

 

امتحان(1396.03.16) ساعت : 08:00-10:30

ژئوديناميك پيشرفته

3

0

30

روفيان نائيني مهدي

درس(ت): يك شنبه 13:30-15:30

 

 

 

 

 

درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30

 

 

 

 

 

امتحان(1396.03.23) ساعت : 10:30-12:30

مدلسازي ژئوديناميكي

3

0

40

روفيان نائيني مهدي

درس(ت): يك شنبه 10:30-12:00

 

 

 

 

 

درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30

 

 

 

 

 

امتحان(1396.03.27) ساعت : 10:30-12:30

روش هاي هندسي درآناليزتغييرشكل

ژئودزي

0

30

وثوقي بهزاد

درس(ت): يك شنبه 09:00-10:30

 

 

 

 

مشهدي حسين علي مسعود

درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00

 

 

 

 

 

امتحان(1396.04.04) ساعت : 08:00-10:30

 

1395/11/25 تاریخ بروز رسانی
آدرس: تهران - خيابان وليعصر - تقاطع ميرداماد - روبروي ساختمان اسكان
تلفن : ۴-۸۸۷۷۹۴۷۳
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد