دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
|
۹۵/۱۲/۵
English
 

 

 
 
 نام و نام خانوادگي: الناز  زنجاني پور

 عنوان سازماني :   كارشناس آزمايشگاه فتوگرامتري

 ميزان تحصيلات: كارشناسي ارشد فتوگرامتري    

 تلفن تماس:              3-88877071     داخلي 116

  محل كار:   آزمايشگاه فتوگرامتري دانشكده مهندسي نقشه برداري

آدرس نامه الكترونيكي: 

zanjanipour@alborz.kntu.ac.ir 
 

شرح وظايف

مطالعه و آگاهي كافي از ضوابط و دستور العملهاي آموزش­ هاي عملي آزمايشگاه.

برنامه ريزي و اداره مطلوب آزمايشگاه بر اساس استانداردهاي مورد قبول.

كمك در تهيه دستورالعملهاي مربوط به انجام كارهاي عملي آزمايشگاه زير نظر اساتيد مربوطه.

نظارت و همكاري براي آماده سازي وسايل، مواد و لوازم مورد نياز هر آزمايش قبل از برگزاري جلسات آزمايشگاه.

همكاري با اساتيد براي ارئه دروس عملي و ارائه راهنمائيهاي لازم به دانشجويان جهت استفاده صحيح از وسائل آزمايشگاهي.

راهنمايي و هدايت دانشجويان براي انجام صحيح فعاليتهاي آزمايشگاهي.

رسيدگي به حضور و غياب دانشجويان.

ارزيابي نتايج كارهاي آزمايشگاهي دانشجويان و انجام اصلاحات لازم زير نظر اساتيد مربوطه.

همكاري در برگزاري آزمون هاي كتبي و عملي آزمايشگاه.

بررسي و اظهار نظر كارشناسي در خصوص خريد مواد، لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي.

مراقبت و حصول اطمينان از آماده به كار بودن كليه دستگاهها و تجهيزات آزمايشگاهي.

آشنا نمودن دانشجويان با اصول ايمني و نظارت بر رعايت اصول ياد شده.

همكاري با اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي در امور پژوهشي و تحقيقاتي.

شركت در دوره هاي آموزشي و سعي در ارتقاء سطح دانش و مهارت هاي شغلي.

ارائه گزارش هاي لازم در زمينه فعاليتهاي آزمايشگاهي به مقام مافوق.

انجام ساير امور محوله.

 

 

 

 

1395/11/16 تاریخ بروز رسانی
آدرس: تهران - خيابان وليعصر - تقاطع ميرداماد - روبروي ساختمان اسكان
تلفن : ۴-۸۸۷۷۹۴۷۳
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد