دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
|
۹۵/۱۲/۵
English
 


  نام و نام خانوادگي: احيد نعيمي

  عنوان سازماني :   كارشناس آزمايشگاه GIS

  ميزان تحصيلات: كارشناسي ارشد سيستم اطلاعات مكاني

  تلفن تماس: 2-88877071   داخلي      345

  آدرس نامه الكترونيكي: ahid_naeimi@sina.kntu.ac.ir

 
  

  

 

 شرح وظايف

 

·         مطالعه و آگاهي كافي از ضوابط و دستور العملهاي آموزش­ هاي عملي آزمايشگاه.

·         برنامه ريزي و اداره مطلوب آزمايشگاه بر اساس استانداردهاي مورد قبول.

·         كمك در تهيه دستورالعملهاي مربوط به انجام كارهاي عملي آزمايشگاه زير نظر اساتيد مربوطه.

·         نظارت و همكاري براي آماده سازي وسايل، مواد و لوازم مورد نياز هر آزمايش قبل از برگزاري جلسات آزمايشگاه.

·         راهنمايي و هدايت دانشجويان براي انجام صحيح فعاليتهاي آزمايشگاهي.

·         رسيدگي به حضور و غياب دانشجويان.

·         ارزيابي نتايج كارهاي آزمايشگاهي دانشجويان و انجام اصلاحات لازم زير نظر اساتيد مربوطه.

·         بررسي و اظهار نظر كارشناسي در خصوص خريد مواد، لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي.

·         مراقبت و حصول اطمينان از آماده به كار بودن كليه دستگاهها و تجهيزات آزمايشگاهي.

·         آشنا نمودن دانشجويان با اصول ايمني و نظارت بر رعايت اصول ياد شده.

·         همكاري با اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي در امور پژوهشي و تحقيقاتي.

·         شركت در دوره هاي آموزشي و سعي در ارتقاء سطح دانش و مهارت هاي شغلي.

·         ارائه گزارش هاي لازم در زمينه فعاليتهاي آزمايشگاهي به مقام مافوق.

·         انجام ساير امور محوله.

  
1395/11/16 تاریخ بروز رسانی
آدرس: تهران - خيابان وليعصر - تقاطع ميرداماد - روبروي ساختمان اسكان
تلفن : ۴-۸۸۷۷۹۴۷۳
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد