اعضاي هيأت علمي

اطلاعات تماس

مدرك

نام و نام خانوادگي

 

اتاق 304 دانشكده نقشه­ برداري

شماره تماس:    3-88877071

داخلي:   304

پست الكترونيكي:     valadanzouj@kntu.ac.ir

Web page

 

كارشناسي مهندسي نقشه­ برداري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

كارشناسي ارشد مهندسي ژئوماتيك

دانشگاه لاوال كانادا

 

دكتراي مهندسي فتوگرامتري و سنجش از دور

دانشگاه گلاسگو انگلستان

دكتر محمدجواد ولدان زوج

استاد

 

 

اتاق 221 دانشكده نقشه ­برداري

شماره تماس:    3-88877071

داخلي:   221

پست الكترونيكي:   varshosazm@kntu.ac.ir

Web page

 

كارشناسي مهندسي نقشه برداري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

كارشناسي ارشد مهندسي فتوگرامتري

دانشگاه كالج لندن انگلستان

دكتراي مهندسي فتوگرامتري

دانشگاه كالج لندن انگلستان

دكتر مسعود ورشوساز

دانشيار

 

 

اتاق317 دانشكده نقشه ­برداري

شماره تماس:    3-88877071

داخلي:  317

 

پست الكترونيكي ebadi@kntu.ac.ir

Web page

كارشناسي مهندسي نقشه برداري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

كارشناسي ارشد مهندسي نقشه برداري

دانشگاه نيوبرانزويك كانادا

دكتراي مهندسي نقشه برداري

دانشگاه كالگري كانادا

دكتر حميد عبادي

استاد

 

 

اتاق 307 دانشكده نقشه ­برداري

شماره تماس:    3-88877071

داخلي:   307

پست الكترونيكي:   mobasheri@kntu.ac.ir

Web page

 

كارشناسي فيزيك

دانشگاه تهران

كارشناسي ارشد مهندسي سنجش از دور

دانشگاه تولدو آمريكا

دكتراي مهندسي  سنجش از دور

دانشگاه جيمز كوك استراليا

دكتر محمدرضا مباشري

استاد

 

اتاق 416 دانشكده نقشه ­برداري

شماره تماس: 88888445   

 
 پست الكترونيكي:   sahebi@kntu.ac.ir

Web page

 

كارشناسي مهندسي  عمران

دانشگاه صنعتي اميركبير

كارشناسي ارشد مهندسي عمران

دانشگاه شربروك كانادا

دكتراي مهندسي سنجش از دور

دانشگاه شربروك كانادا

دكتر محمودرضا صاحبي

دانشيار

 

 

اتاق 220 دانشكده نقشه ­برداري

مدير گروه فتوگرامتري و سنجش از دور

شماره تماس:    88888445

پست الكترونيكي:

m_mokhtarzade@kntu.ac.ir

Web page

كارشناسي مهندسي نقشه برداري

دانشگاه علم و صنعت اراك

كارشناسي ارشد سنجش از دور

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتري مهندسي عمران -نقشه برداري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر مهدي مختارزاده

دانشيار

 

اتاق 319 دانشكده نقشه ­برداري

شماره تماس:    3-88877071

داخلي: 319

پست الكترونيكي:

A_mohammadzadeh@kntu.ac.ir

Web page

كارشناسي مهندسي نقشه برداري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

كارشناسي ارشد سنجش از دور

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتري مهندسي عمران -نقشه برداري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر علي محمدزاده

دانشيار

 

اتاق 223 دانشكده نقشه ­برداري

شماره تماس:    3-88877071

داخلي: 223

پست الكترونيكي:

ymaghsoudi@kntu.ac.ir

Web page

كارشناسي مهندسي نقشه برداري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

كارشناسي ارشد سنجش از دور

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتري سنجش از دور

    دانشگاه كالگري كانادا

دكتر ياسر مقصودي

استاديار

 

اتاق 301 دانشكده نقشه ­برداري

شماره تماس:    3-88877071

داخلي: 301

پست الكترونيكي:

hosseininaveh@kntu.ac.ir

Web page

كارشناسي مهندسي نقشه برداري

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد

كارشناسي ارشد مهندسي ژئوماتيك

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتري فتوگرامتري

    دانشگاه كالج لندن انگلستان

دكتر علي حسيني نوه احمدآباديان

استاديار

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/04/29
تعداد بازدید:
3625
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.