دروس ارايه شده ترم جاري گروه سنجش از دور

دروس ارائه شده مقطع كارشناسي ارشد گرايش سنجش از دور در نيمسال اول 98-97

شماره و گروه درس

نام درس

نام استاد

زمان و مكان ارائه/ امتحان

7775002_21

فيزيك سنجش از دور

محمدزاده علي

درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30

درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00

امتحان(1397.11.07) ساعت : 08:00-10:30

7775030_21

تشخيص الگو از تصاوير سنجش از دور

مقصودي مهراني ياسر

درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00

درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:00

امتحان(1397.10.24) ساعت : 08:00-10:30

7775038_21

پردازش و مدل سازي ابرنقاط سه بعدي

لطيفي هومن

درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00

درس(ت): چهار شنبه 10:30-12:00

امتحان(1397.11.03) ساعت : 08:00-10:30

7775041_21

تشخيص تغييرات و بروزرساني نقشه در فتوگرامتري و سنجش از دور

صاحبي محمودرضا

درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00

درس(ت): چهار شنبه 10:30-12:00

امتحان(1397.10.29) ساعت : 08:00-10:30

7729100_21

منطق فازي وشبكه هاي عصبي درفتوگرامتري وسنجش ازدور

مختارزاده مهدي

درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30

درس(ت): چهار شنبه 09:00-10:30

امتحان(1397.10.26) ساعت : 13:30-16:30

تاریخ به روز رسانی:
1397/07/01
تعداد بازدید:
2516
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.