دروس ارايه شده ترم جاري گروه فتوگرامتري

دروس ارائه شده مقطع كارشناسي ارشد گرايش فتوگرامتري در نيمسال اول 98-97

 

شماره و گروه درس

نام درس

نام استاد

زمان و مكان ارائه/ امتحان

7729049_21

فتوگرامتري رقومي

عبادي حميد

درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00

درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:00

امتحان(1397.11.01) ساعت : 08:00-10:30

7729098_21

فتوگرامتري بردكوتاه

حسيني نوه احمدآباديان علي

درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00

درس(ت): چهار شنبه 13:30-15:00

امتحان(1397.11.06) ساعت : 08:00-10:30

7775005_21

فتوگرامتري فضايي

ولدان زوج محمدجواد

درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30

مختارزاده مهدي

درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00

 

امتحان(1397.10.23) ساعت : 08:00-10:30

7775038_21

پردازش و مدل سازي ابرنقاط سه بعدي

لطيفي هومن

درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00

درس(ت): چهار شنبه 10:30-12:00

امتحان(1397.11.03) ساعت : 08:00-10:30

7775041_21

تشخيص تغييرات و بروزرساني نقشه در فتوگرامتري و سنجش از دور

صاحبي محمودرضا

درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00

درس(ت): چهار شنبه 10:30-12:00

امتحان(1397.10.29) ساعت : 08:00-10:30

7729100_21

منطق فازي وشبكه هاي عصبي درفتوگرامتري وسنجش ازدور

مختارزاده مهدي

درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30

درس(ت): چهار شنبه 09:00-10:30

امتحان(1397.10.26) ساعت : 13:30-16:30

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/27
تعداد بازدید:
3466
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.