دروس ارايه شده ترم جاري گروه ژئودزي

دروس ارائه شده مقطع كارشناسي ارشد گرايش ژئودزي در نيمسال اول 98-97
شماره و گروه درس

نام درس

كل

ع

نام استاد

زمان و مكان ارائه/ امتحان


7728151-21

ژئودزي هندسي ماهواره اي

3

0

مشهدي حسين علي مسعود

درس(ت): يك شنبه 13:30-15:00


درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00


امتحان(1397.10.29) ساعت : 08:00-10:30


7728152-21

ژئودزي فيزيك پيشرفته

3

0

روفيان نائيني مهدي

درس(ت): يك شنبه 15:30-17:00


درس(ت): سه شنبه 15:30-17:00


امتحان(1397.10.22) ساعت : 08:00-10:30


7728192-21

تئوري تقريب

3

0

عامريان يزدان

درس(ت): يك شنبه 09:00-10:30


درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30


امتحان(1397.10.25) ساعت : 08:00-10:30


7728193-21

آناليز تنسوري تغييرشكل

3

0

وثوقي بهزاد

درس(ت): يك شنبه 10:30-12:00


درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00


امتحان(1397.11.02) ساعت : 08:00-10:30


تاریخ به روز رسانی:
1397/08/21
تعداد بازدید:
3728
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.