دروس ارايه شده ترم جاري گروه ژئودزي

نام درس

كل

ع

نام استاد

زمان و مكان ارائه/ امتحان

ژئوديناميك

3

0

روفيان نائيني مهدي

درس(ت): يك شنبه 13:30-15:30

درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30

امتحان(1397.04.03) ساعت : 08:00-10:30

ژئودزي ديناميكي ماهواره اي

3

0

علي زاده اليزئي محمد مهدي

درس(ت): يك شنبه 09:00-10:30

درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30

امتحان(1397.03.27) ساعت : 08:00-10:30

پايدارسازي

3

0

مشهدي حسين علي مسعود

درس(ت): يك شنبه 15:30-17:30

درس(ت): سه شنبه 15:30-17:30

امتحان(1397.04.10) ساعت : 08:00-10:30

سنجش از دور با استفاده از سيستم هاي ماهواره اي ناوبري جهاني

3

0

عامريان يزدان

درس(ت): يك شنبه 10:30-12:00

درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00

امتحان(1397.03.30) ساعت : 08:00-10:30

تاریخ به روز رسانی:
1397/02/16
تعداد بازدید:
3072
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.