دروس ارايه شده ترم جاري گروه ژئودزي در نيمسال دوم 98-97

شماره و گروه درس

نام درس

نام استاد

زمان و مكان ارائه

زمان و مكان امتحان

7728194_21

ژئوديناميك

روفيان نائيني مهدي

درس(ت): يك شنبه 10:30-12:00، درس(ت): دو شنبه 15:30-17:00

تاريخ: 1398.04.02 ساعت: 08:00-10:30

7728195_21

ژئودزي ديناميكي ماهواره اي

سيف محمدرضا

درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00، درس(ت): سه شنبه 15:30-17:00

تاريخ: 1398.03.25 ساعت: 08:00-10:30

7728196_21

ارتفاع سنجي ماهواره اي

وثوقي بهزاد

درس(ت): يك شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00

تاريخ: 1398.04.05 ساعت: 08:00-10:30

جزيرييان ايرج

7728205_21

سنجش از دور با استفاده از سيستم هاي ماهواره اي ناوبري جهاني

عامريان يزدان

درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30

تاريخ: 1398.03.29 ساعت: 08:00-10:30

تاریخ به روز رسانی:
1397/12/13
تعداد بازدید:
4067
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.