دكتر طلوع سيلاوي
نام و نام خانوادگي: طلوع سيلاوي
عنوان سازماني : كارشناس آزمايشگاه GIS
ميزان تحصيلات: دكتري سيستمهاي اطلاعات مكاني
تلفن تماس: 2-88877071 داخلي 106
محل كار: اتاق 106 دانشكده مهندسي نقشه برداري
آدرس نامه الكترونيكي: silavi@alborz.kntu.ac.ir
شرح وظايف
 • مطالعه و آگاهي كافي از ضوابط و دستور العملهاي آموزش­ هاي عملي آزمايشگاه.
 • برنامه ريزي و اداره مطلوب آزمايشگاه بر اساس استانداردهاي مورد قبول.
 • كمك در تهيه دستورالعملهاي مربوط به انجام كارهاي عملي آزمايشگاه زير نظر اساتيد مربوطه.
 • نظارت و همكاري براي آماده سازي وسايل، مواد و لوازم مورد نياز هر آزمايش قبل از برگزاري جلسات آزمايشگاه.
 • همكاري با اساتيد براي ارئه دروس عملي و ارائه راهنمائيهاي لازم به دانشجويان جهت استفاده صحيح از وسائل آزمايشگاهي.
 • راهنمايي و هدايت دانشجويان براي انجام صحيح فعاليتهاي آزمايشگاهي.
 • رسيدگي به حضور و غياب دانشجويان.
 • ارزيابي نتايج كارهاي آزمايشگاهي دانشجويان و انجام اصلاحات لازم زير نظر اساتيد مربوطه.
 • همكاري در برگزاري آزمون هاي كتبي و عملي آزمايشگاه.
 • بررسي و اظهار نظر كارشناسي در خصوص خريد مواد، لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي.
 • مراقبت و حصول اطمينان از آماده به كار بودن كليه دستگاهها و تجهيزات آزمايشگاهي.
 • آشنا نمودن دانشجويان با اصول ايمني و نظارت بر رعايت اصول ياد شده.
 • همكاري با اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي در امور پژوهشي و تحقيقاتي.
 • شركت در دوره هاي آموزشي و سعي در ارتقاء سطح دانش و مهارت هاي شغلي.
 • ارائه گزارش هاي لازم در زمينه فعاليتهاي آزمايشگاهي به مقام مافوق.
 • انجام ساير امور محوله.
تاریخ به روز رسانی:
1396/03/08
تعداد بازدید:
6766
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.