دكتر طلوع سيلاوي

 

 
 
 نام و نام خانوادگي: طلوع سيلاوي

 عنوان سازماني :   كارشناس آزمايشگاه GIS

 ميزان تحصيلات: كارشناسي ارشد سيستمهاي اطلاعات مكاني    

 تلفن تماس:              3-88877071     داخلي 106

محل كار:  اتاق 106 دانشكده مهندسي نقشه برداري 

 آدرس نامه الكترونيكي:        silavi@alborz.kntu.ac.ir 

 

شرح وظايف

مطالعه و آگاهي كافي از ضوابط و دستور العملهاي آموزش­ هاي عملي آزمايشگاه.

برنامه ريزي و اداره مطلوب آزمايشگاه بر اساس استانداردهاي مورد قبول.

كمك در تهيه دستورالعملهاي مربوط به انجام كارهاي عملي آزمايشگاه زير نظر اساتيد مربوطه.

نظارت و همكاري براي آماده سازي وسايل، مواد و لوازم مورد نياز هر آزمايش قبل از برگزاري جلسات آزمايشگاه.

همكاري با اساتيد براي ارئه دروس عملي و ارائه راهنمائيهاي لازم به دانشجويان جهت استفاده صحيح از وسائل آزمايشگاهي.

راهنمايي و هدايت دانشجويان براي انجام صحيح فعاليتهاي آزمايشگاهي.

رسيدگي به حضور و غياب دانشجويان.

ارزيابي نتايج كارهاي آزمايشگاهي دانشجويان و انجام اصلاحات لازم زير نظر اساتيد مربوطه.

همكاري در برگزاري آزمون هاي كتبي و عملي آزمايشگاه.

بررسي و اظهار نظر كارشناسي در خصوص خريد مواد، لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي.

مراقبت و حصول اطمينان از آماده به كار بودن كليه دستگاهها و تجهيزات آزمايشگاهي.

آشنا نمودن دانشجويان با اصول ايمني و نظارت بر رعايت اصول ياد شده.

همكاري با اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي در امور پژوهشي و تحقيقاتي.

شركت در دوره هاي آموزشي و سعي در ارتقاء سطح دانش و مهارت هاي شغلي.

ارائه گزارش هاي لازم در زمينه فعاليتهاي آزمايشگاهي به مقام مافوق.

انجام ساير امور محوله.

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/11/16
تعداد بازدید:
4623
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.