مهندس جواد صبائي


  نام و نام خانوادگي: جواد صبائي

  عنوان سازماني :   كارشناس آزمايشگاه ژئودزي

  ميزان تحصيلات: كارشناسي ارشد ژئودزي

  تلفن تماس: 2-88877071   داخلي      108

  آدرس نامه الكترونيكي:

 
  

  

 

 شرح وظايف

 

·         مطالعه و آگاهي كافي از ضوابط و دستور العملهاي آموزش­ هاي عملي آزمايشگاه.

·         برنامه ريزي و اداره مطلوب آزمايشگاه بر اساس استانداردهاي مورد قبول.

·         كمك در تهيه دستورالعملهاي مربوط به انجام كارهاي عملي آزمايشگاه زير نظر اساتيد مربوطه.

·         نظارت و همكاري براي آماده سازي وسايل، مواد و لوازم مورد نياز هر آزمايش قبل از برگزاري جلسات آزمايشگاه.

·         همكاري با اساتيد براي ارئه دروس عملي و ارائه راهنمائيهاي لازم به دانشجويان جهت استفاده صحيح از وسائل آزمايشگاهي.

·         راهنمايي و هدايت دانشجويان براي انجام صحيح فعاليتهاي آزمايشگاهي.

·         رسيدگي به حضور و غياب دانشجويان.

·         ارزيابي نتايج كارهاي آزمايشگاهي دانشجويان و انجام اصلاحات لازم زير نظر اساتيد مربوطه.

·         همكاري در برگزاري آزمون هاي كتبي و عملي آزمايشگاه.

·         بررسي و اظهار نظر كارشناسي در خصوص خريد مواد، لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي.

·         مراقبت و حصول اطمينان از آماده به كار بودن كليه دستگاهها و تجهيزات آزمايشگاهي.

·         آشنا نمودن دانشجويان با اصول ايمني و نظارت بر رعايت اصول ياد شده.

·         همكاري با اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي در امور پژوهشي و تحقيقاتي.

·         شركت در دوره هاي آموزشي و سعي در ارتقاء سطح دانش و مهارت هاي شغلي.

·         ارائه گزارش هاي لازم در زمينه فعاليتهاي آزمايشگاهي به مقام مافوق.

·         انجام ساير امور محوله.

  
تاریخ به روز رسانی:
1395/11/16
تعداد بازدید:
146
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.