دانش آموختگان دكتري

اساتيد راهنما

سال دانش آموختگي

موضوع مصوب رساله

سال ورود

نام و نام خانوادگي

عكس

 
دكتر بهزاد وثوقي
 
 1395
توموگرافي يونسفر با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و مشاهدات سيستم هاي ماهواره اي ناوبري جهاني در ايران
 
1392
 دكتر ميررضا غفاري رزين
 
 
دكتر بهزاد وثوقي    
 
  1395
 
آناليز ذاتي تغيير شكل سطحي زمين با استفاده از مشاهدات تداخل سنجي راداري و روشهاي عددي بدون المان
 
1390
 
 دكترحميد مهرابي 
 
 
دكتر مسعود مشهدي حسينعلي
 
 
1395
 
 
مدلسازي برداري يون سپهر با استفاده از نظريه اسلپين
 
 
 
1391
 
 
 
 
دكتر حسين اعتمادفر
 
 
 دكتر بهزاد وثوقي
دكتر مهدي معتق 
 1392  مدلسازي پديده هاي زمين لرزه ساخت با استفاده از مشاهدات راداري بر پايه روشهاي معكوس 1387 دكتر معصومه آميغ پي  

دكتر بهزاد وثوقي

دكتر مسعود مشهدي حسينعلي

1391

مدل سازي منطقه اي توزيع چگالي الكتروني در لايه يون سپهر با استفاده از آناليز موجك و مشاهدات GPS

1387

دكتر يزدان عامريان


دكتر بهزاد وثوقي

 

1390

مدلسازي تغيير شكل سطحي زمين در منطقه برخورد مايل اوراسيا - عربستان در محدوده فلات ايران بر اساس روش المان هاي مرزي

1385

دكتر اصغر راست بود

 

دكتر مهدي نجفي علمداري

1390

مدل سازي ميدان ثقل زمين با تلفيق روش هاي هوتين و مالدنسكي بر اساس مسئله مقدار مرزي با مرز معلوم

1385

دكتر سيد روح اله عمادي

 

دكتر مهدي نجفي علمداري

1389

انتقال فروسوي آنامولي بوگه كامل در فضاي بدون توپوگرافي براي تعيين دقيق ژئوئيد

1383

دكتر مهدي گلي

 

دكتر بهزاد وثوقي

دكتر فرهاد ثبوتي

1387

مدل سازي عددي تغيير شكل لايه كراست در منطقه زاگرس ايران بر مبناي مقادير مرزي ميدانهاي سرعت جابجايي GPS

1379

دكتر حميدرضا نانكلي

 

دكتر مهدي نجفي علمداري

1387

تعيين دقيق ژئوئيد در ايران بر مبناي مدل پخش چگالي كراست حاصل از ميدان ثقل بيروني زمين

1379

دكتر مرتضي صديقي

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/02/02
تعداد بازدید:
1804
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.