دانشجويان دكتري

راهنما و مشاور

موضوع مصوب پايان نامه

سال ورود

رشته تحصيلي

نام ونام خانوادگي

عكس

 دكتر محمد زاده 
مرحله آموزشي
1393 سنجش از دور  مريم صالحي فراهاني 
 
 دكتر مقصودي 
مرحله آموزشي
1393 سنجش از دور
 سحر دهنوي 
 
 دكتر مباشري 
 مرحله آموزشي
1393 سنجش از دور
 الهه خصالي 
 
 دكتر عبادي 
 مرحله آموزشي
1393 فتوگرامتري  عباس كياني 
 
 دكتر مقصودي 
 
 مرحله آموزشي
 
 1393  فتوگرامتري  طيبه مناقبي 
 
   مرحله آموزشي
 
 1392   فتوگرامتري  فريد اسماعيلي  
   مرحله آموزشي  1392  فتوگرامتري  سيده سميرا حسيني  
    مرحله آموزشي  1392   سنجش از دور  مهسا معدلت  
   مرحله آموزشي
 1392  سنجش از دور  ميلاد جانعلي پور  

مرحله آموزشي

1391

فتوگرامتري

امين باغاني


مرحله آموزشي

1391

سنجش از دور

مهدي بهرامي


مرحله آموزشي

1391

سنجش از دور

مجتبي جنتي


مرحله آموزشي

1391

سنجش از دور

بهرام صفايي كوزه كنان


مرحله آموزشي

1391

سنجش از دور

سيدرضا صوف باف


مرحله آموزشي

1391

سنجش از دور

نفيسه كاخاني


مرحله آموزشي

1391

سنجش از دور

امير معيني راد


مرحله آموزشي

1391

فتوگرامتري

شيرين مليحي


مرحله آموزشي

1391

فتوگرامتري

مهرتاش منافي فرد


مرحله آموزشي

1391

فتوگرامتري

هادي باباپور صحنه سرايي


مرحله آموزشي

1391

سنجش از دور

زهرا صادقي


مرحله آموزشي

1391

سنجش از دور

اميد غفاري علي آبادي


مرحله آموزشي

1391

سنجش از دور

نبي اله غلامي بيدخاني


مرحله آموزشي

1391

سنجش از دور

اسلام جوادنياي ريك

   مرحله آموزشي  1390  سنجش از دور  موسي ساعي جمال آبادي  
دكترمسعود ورشوساز
توسعه يك سامانه تصويرمبنا جهت اعتبارسنجي تعيين موقعيت مطلق UAV
 1390  فتوگرامتري  عليرضا آفري  

مرحله آموزشي

1391

فتوگرامتري

سيدعبداله كيانژاد تجنكي

دكتر مباشري

دكتر متكان

ارائه مدلي براي پايش كمي آلودگي هواي شهرها با استفاده از تصاوير MODIS (مطالعه مورد: كلانشهر تهران)

1388

سنجش از دور

ابوالفضل احمديان مرج

دكتر ورشوساز

طراحي و پياده سازي الگوريتمي به منظور مكانيابي بهينه ايستگاههاي ليزر اسكنر زميني با تأكيد بر كاهش نواحي پنهان

1388

فتوگرامتري

مرتضي حيدري مظفر

دكتر ولدان زوج

دكتر صاحبي

توليد اطلاعات مكاني و طيفي محتواي تصوير و مدلهاي رياضي جهت بهبود دقت طبقه بندي تصاوير سنجش از دور

1388

سنجش از دور

حامد عاشوري


 

تاریخ به روز رسانی:
1395/06/27
تعداد بازدید:
2639
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.