رياست دانشكده
 نام و نام خانوادگي:  حميد عبادي

عنوان سازماني :
رئيس دانشكده نقشه برداري

ميزان تحصيلات :
دكتري

تلفن تماس:
88770218

آدرس نامه الكترونيكي: ebadi@kntu.ac.ir

آدرس وب سايت شخصي: http://wp.kntu.ac.ir/ebadi

 


دكتر حميد عبادي

رئيس دانشكده مهندسي نقشه برداري دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي

ايشان مجري و همكار در بيش از 50 طرح پژوهشي از جمله مشاور عالي توانير درزمينه سيستم هاي اطلاعات مكاني از سال 1383 بوده و تاكنون بيش از35 مقاله در مجلات معتبر علمي پژوهشي وISI  و بيش از 100 مقاله در كنفرانسهاي ملي و بين المللي منتشر نموده اند. همچنين از سال 1378 استاد راهنماي10 دانشجوي دكتري و 50 دانشجوي ارشد نيز بوده اند. اولويتهاي تحقيقاتي ايشان تلفيق سيستم هاي فتوگرامتري و GIS، استخراج اطلاعات از تصاوير سنجش از دور، تلفيق فتوگرامتري و LidaR و استخراج و بازسازي عوارض از تصاوير مي­باشند.

شرح وظايف

-         تعيين خط مشي اجرائي دانشكده در قالب سياست هاي اعلام شده از طرف دانشگاه .

-         ابلاغ مقررات مختلف و مصوبات شورا و دستورات مقامات دانشگاه به واحد هاي تحت سرپرستي .

-         نظارت بر حسن اجراي مقررات ابلاغ شده وايجاد هماهنگي بين فعاليت واحدهاي تابعه .

-         نظارت بر تنظيم برنامه هاي آموزشي و پژهشي دانشكده و پيشنهاد آنها به شوراي دانشگاه جهت بررسي   وتصويب.

-         همكاري با حوزه معاونت آموزشي دانشگاه به منظور ايجاد هماهنگي بين برنامه هاي آموزشي دانشكده .

-         برقراري ارتباط با حوزه معاونت پژوهشي به منظور اطلاع از سياست هاي پژوهشي دانشگاه و برنانه هاي اجرائي پروژه هاي تحقيقاتي و انجام همكاري هاي لازم دراين زمينه.

-         نظارت برچگونگي انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي در گروه تحقيقات دانشكده وايجاد هماهنگي هاي لازم در زمينه تحقيقات با دفترتحقيقات و ارتباط با صنايع .

-         همكاري با حوزه معاونت دانشجوئي به منظور تامين به موقع رفاع و خدمات مورد نياز دانشجويان

-         همكاري با حوزه معاونت اداري ومالي و ايجاد هماهنگي هاي لازم در زمينه تهيه تدارك وسايل و ملزمات وتجهيزات وهمچنين تنظيم برنامه وبودجه سالنانه دانشكده.

-         پيش بيني كادر هيات علمي مورد نياز دانشكده و انجام اقدامات لازم به منظور جذب و بكارگيري آنان
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/02/02
تعداد بازدید:
9964
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.