معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي


معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

  


 نام و نام خانوادگي : ياسر مقصودي
عنوان سازماني : معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده

 ميزان تحصيلات: دكتري

 تلفن تماس:88786212

 آدرس نامه الكترونيكي:

محل كار:طبقه چهارم ضلع غربي


شرح وظايف

پي­گيري اجراي آئين­نامه ها و مقررات آموزشي توسط مسئولين گروههاي آموزشي دانشكده .

- تدوين مقررات مربوط به خدمات آموزش تكميلي و كارشناس با همكاري معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي و ساير دانشكده ­ها .

- طرح مسائل و مشكلات اجرائي و ارائه پيشنهادات لازم به معاونت آموزشي دانشگاه .

-نظارت بر تنظيم و نگهداري پرونده تحصيلي براي دانشجويان دانشكده متبوع .

- نظارت بر انجام امور مربوط به نامنويسي هر نيمسال تحصيلي، انتخاب، حذف و اضافه كردن دروس توسط دانشجويان براساس ضوابط تعيين شده .

- نظارت بر برنامه امتحانات دانشكده .

- همكاريهاي لازم در تهيه و تنظيم راهنماي آموزشي دانشكده با واحدهاي تابعه حوزه معاونت آموزشي.

-نظارت بر كليه امور جاري در زير مجموعه معاونت آموزشي .

- شركت در شوراي آموزشي دانشگاه و ارائه پيشنهادات، راهكارهاي آمو.زشي و مشكلات آموزشي دانشكده و ابلاغ تصميمات آموزشي به اساتيد دانشكده .

-شركت در شوراي دانشكده جهت اخذ تصميمات مقتضي در مورد مسائل و مشكلات آموزشي دانشجويان.

- تهيه و ارائه گزارشهاي لازم به مقام مافوق .

 

 
 

تاریخ به روز رسانی:
1395/06/09
تعداد بازدید:
7526
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.