معاون اداري و مالي


 
 

نام و نام خانوادگي: محمودرضا صاحبي

 عنوان سازماني :   معاون اداري و مالي

 ميزان تحصيلات  دكتري   

 تلفن تماس:      88770218       

 آدرس نامه الكترونيكي:      sahebi@kntu.ac.ir

 آدرس اينترنتي:  http://wp.kntu.ac.ir/sahebi 

 

محل كار: طبقه چهارم ضلع غربي 

                                                                 
 
شرح وظايف
 

-          نظارت بر امور اداري و مالي دانشكده

-          نظارت بر نحوه انجام وظائف كاركنان تحت سرپرستي

-          اجراي مقررات انضباطي كاركنان دانشكده و ارائه گزارش هاي لازم در اين زمينه

-          نظارت بر امور مربوط به مرخصي و ماموريت كاركنان دانشكده

-          نظارت بر حساب تنخواه  گردان ، رسيدگي به اسناد ملي و تطبيق آنان با مقررات مالي و ارنباط مستمر با حوزه معاونت اداري و مالي دانشگاه

-          پيش بيني ملزومات مورد نياز و تامين آنها با همكاري واحدهاي ذيربط

-          نظارت بر خريداري تجهيزات و وسايل و ملزومات دانشكده

-          كنترل نحوه نگهداري و استفاده از ملزومات اداري وفني موجود در انبارها

-          تنظيم برنامه كار مسئولين دفتر ، نقليه ،  خدمات و هدايت و راهنمايي آنها

-          هماهنگي با واحدهاي تابعه حوزه معاونت اداري و مالي دانشگاه در زمينه امور مربوط به اجراي دستورالعمل هاي صادره از طرف دانشگاه

-          شركت در شوراي دانشكده ، ارائه مسائل و مشكلات اداري و مالي دانشكده و اجراي تصميمات مقتضي شورا

-          تهيه گزارشهاي لازم جهت استفاده مراجع ذيربط

تاریخ به روز رسانی:
1395/09/13
تعداد بازدید:
6547
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.