دانشجويان دكتري

اساتيد

موضوع مصوب پايان نامه

سال ورود

رشته تحصيلي

نام ونام خانوادگي

عكس

   
دوره آموزشي
 1392  
ژئودزي
 مريم يزدان پرست
 
   
دوره آموزشي
 1392  
ژئودزي
 ميررضا غفاري رزين
 

دوره آموزشي

1391

ژئودزي

يونس نعيمي

دكتر بهزاد وثوقي

آناليز ذاتي تغيير شكلي سطحي زمين با استفاده از مشاهدات تداخل سنجش راداري و روش هاي عددي بدون المان

1390

ژئودزي

حميد مهرابي


تاریخ به روز رسانی:
1395/06/10
تعداد بازدید:
2013
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.