اعضاي هيأت علمي

اطلاعات تماس

مدرك

نام و نام خانوادگي

 

اتاق 313 دانشكده نقشه­ برداري

شماره تماس:    2-88877071

داخلي:   313

پست الكترونيكي:     vosoghi@kntu.ac.ir

Web page

 

كارشناسي مهندسي نقشه­ برداري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

كارشناسي ارشد  ژئودزي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتراي ژئودزي

دانشگاه اشتوتگارت آلمان

دكتر بهزاد وثوقي

دانشيار

 

 

اتاق 318 دانشكده نقشه ­برداري

شماره تماس:    3-88877071

داخلي: 318

پست الكترونيكي:   hossainali@kntu.ac.ir

Web page

 

كارشناسي مهندسي نقشه برداري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

كارشناسي ارشد ژئودزي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتراي ژئودزي

دانشگاه دارمشتات آلمان

دكتر مسعود مشهدي حسينعلي

دانشيار

 

 


اتاق  302

شماره تماس:    2 -88877071

 

داخلي: 302

پست الكترونيكي amerian@kntu.ac.ir

Web page

كارشناسي مهندسي نقشه برداري

دانشگاه تهران

كارشناسي ارشد ژئودزي                      

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي    

دكتراي ژئودزي

    دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر يزدان عامريان

استاديار

 

 

اتاق 316 دانشكده نقشه ­برداري

شماره تماس:    2-88877071

داخلي:   316

پست الكترونيكي:   jazirian@kntu.ac.ir

Web page

 

كارشناسي  مهندسي نقشه برداري

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي كارشناسي ارشد ژئودزي

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

مهندس ايرج جزيرئيان

مربي

 

اتاق 306 دانشكده نقشه ­برداري

شماره تماس:    2-88877071

داخلي: 306

پست الكترونيكي:   mraoofian@kntu.ac.ir

 

Web page 
 كارشناسي مهندسي نقشه برداري

دانشگاه تهران

كارشناسي ارشد ژئودزي   

دانشگاه تهران
    

دكتراي ژئودزي

 دانشگاه تهران

 دكتر مهدي رؤفيان نائيني
استاديار 
 
 

اتاق 305 دانشكده نقشه ­برداري

شماره تماس:    2-88877071

داخلي: 305


پست الكترونيكي:   

 

Web page 
 كارشناسي مهندسي نقشه برداري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

  كارشناسي ارشد ژئودزي
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

      دكتراي ژئودزي

دانشگاه صنعتي وين -اتريش
    

دكتر محمد مهدي عليزاده اليزه ايي 
استاديار 
 
                                                         
تاریخ به روز رسانی:
1396/02/02
تعداد بازدید:
2441
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.