اعضاء هيأت علمي

اطلاعات تماس

مدرک

نام و نام خانوادگی

 

اتاق 313 دانشکده نقشه­ برداری

شماره تماس:    3-88877071

داخلی:   313

پست الکترونیکی:     vosoghi@kntu.ac.ir

Web page

 

کارشناسی مهندسی نقشه­ برداری

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

کارشناسی ارشد  ژئودزی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکترای ژئودزی

دانشگاه اشتوتگارت آلمان

دکتر بهزاد وثوقی

دانشیار

 

 

اتاق 318 دانشکده نقشه ­برداری

شماره تماس:    3-88877071

داخلی: 318

پست الکترونیکی:   hossainali@kntu.ac.ir

Web page

 

کارشناسی مهندسی نقشه برداری

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کارشناسی ارشد ژئودزی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکترای ژئودزی

دانشگاه دارمشتات آلمان

دکتر مسعود مشهدی حسینعلی

دانشیار

 

 

مدیر گروه ژئودزی

شماره تماس:    88888445

 

پست الکترونیکی amerian@kntu.ac.ir

Web page

کارشناسی مهندسی نقشه برداری

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد ژئودزی   

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدینطوسی    

دکترای ژئودزی

    دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر یزدان عامریان

استادیار

 

 

اتاق 316 دانشکده نقشه ­برداری

شماره تماس:    3-88877071

داخلی:   316

پست الکترونیکی:   jazirian@kntu.ac.ir

Web page

 

کارشناسی  مهندسی نقشه برداری

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کارشناسی ارشد ژئودزی

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مهندس ایرج جزیرئیان

مربی

 

اتاق 306 دانشکده نقشه ­برداری

شماره تماس:    3-88877071

داخلی: 306

پست الکترونیکی:   mraoofian@kntu.ac.ir

 

Web page 
 کارشناسی مهندسی نقشه برداری

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد ژئودزی   

دانشگاه تهران
    

دکترای ژئودزی

 دانشگاه تهران

 دکتر مهدی رؤفیان نائینی
استادیار 
 
 

اتاق 305 دانشکده نقشه ­برداری

شماره تماس:    3-88877071

داخلی: 305


پست الکترونیکی:   

 

Web page 
 کارشناسی مهندسی نقشه برداری

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

  کارشناسی ارشد ژئودزی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

      دکترای ژئودزی

دانشگاه صنعتی وین -اتریش
    

دکتر محمد مهدی علیزاده الیزه ایی 
استادیار 
 
                                                         
تاریخ به روز رسانی:
1395/02/26
تعداد بازدید:
2238
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.