مدير گروه
 
دکتر یزدان عامریان
استادیار گروه ژئودزی
صفحه شخصی: 
 شرح وظایف و اختیارات مدیر گروه:

-          تهیه و تنظیم برنامه‏ های درسی گروه در هر نیمسال تحصیلی و پیشنهاد آن به شورای دانشکده

-          نظارت بر آموزش علمی و عملی دانشجویان طبق برنامه‏ های مصوب در گروه

-          تنظیم برنامه تدریس اعضای هیأت علمی گروه و ابلاغ برنامه به آنان

-          نظارت بر حسن اجرای وظایف اعضای هیأت علمی گروه و ایجاد هماهنگی بین فعالیت آنان

-          نظارت بر تشکیل کلاس‏ های درس طبق برنامه‏ های تنظیمی

-          راهنمایی دانشجویان در زمینه‏ های تحصیلی و اجتماعی

-          نظارت و رسیدگی به روابط بین دانشجویان و استادان به منظور رفع اشکالات احتمالی آنان

-          شناسایی نیازهای تجهیزاتی و آموزشی گروه و ارائه پیشنهادات لازم به منظور تأمین به موقع آنان

-          تنظیم برنامه کلی و بودجه سالیانه گروه و ارائه آن به رئیس دانشکده جهت لحاظ نمودن در بودجه کلی

-          پیشنهاد ترفیع و ارتقاء اعضای هیأت علمی گروه به رئیس دانشکده در حدود قوانین و مقررات مربوط و طرح در شورای دانشکده

-          شرکت در شورای دانشکده

-          همکاری و هماهنگی با سایر گروه‏ های آموزشی دانشکده در زمینه استفاده از امکانات و تجهیزات موجود

تاریخ به روز رسانی:
1395/03/25
تعداد بازدید:
1982
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.